november 9, 2018

Gedragstherapie

Gedragstherapie is een therapie waarbij je je gedrag en emoties positief gaat beïnvloeden. In gedragstherapie staat het gedrag van de persoon centraal. Het gedrag van de persoon bepaalt namelijk voor grote delen het gevoel. De omstandigheden en het gedrag bij problematische situaties wordt allereerst in kaart gebracht. Hierna wordt er overlegd hoe het anders kan door oplossingen te bedenken. Als laatste worden er persoonlijke oefeningen gemaakt die jouw gedrag positief gaat beïnvloeden. Dit zal zorgen dat je positiever in het leven gaat staan en situaties beter kan aanpakken.

Cognitieve therapie

Deze therapievorm gaat in op de emoties en de manier van denken van een persoon. Deze personen hebben vaak een negatief zelfbeeld en gedachten, deze worden verholpen door verschillende oefeningen te verrichten samen met de therapeut. Je gaat samen uitzoeken waarom je negatieve gedachtes hebt en hoe je deze kunt veranderen. Je gaat je richten op je toekomst in plaats van je verleden.

Cognitieve gedragstherapie

Het is een therapie gebaseerd op twee vormen van psychotherapie, namelijk: cognitieve therapie en gedragstherapie. Gezamenlijk is het een behandelvorm die ingaat op de gedachten en gevoelens van een persoon. Hierdoor zal een gedragspatroon duidelijk worden en leer je objectief naar je gedachten en emoties te kijken. Dit zal een positief effect hebben op je denkwijze en gedrag.  Negatief zal verdwijnen en je zult je opgelucht voelen.

Een cognitief gedragstherapeut zal je hierbij goed begeleiden en er zullen actieve therapiesessies zijn. Maar om positieve gedragsveranderingen te bereiken zal deze persoon moeten hard werken,  verschillende technieken leren en huiswerk maken. Het is een relatief korte en gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst focust. Tevens is het een van de meest toegepaste therapievorm van Nederland!

Het helpt vooral bij problemen zoals;

  • Angststoornissen;
  • Depressie;
  • Verschillende stoornissen;
  • Verslavingen;
  • Burn-out en overspannenheid;
  • impuls en psychosomatische problemen.

 

Deze therapie is ook een oplossing voor slaapproblemen. Bekijk het artikel hier.

 

Gedragstherapie